LTK Bedrijfsautomatisering

Wij maken uw werkprocessen flexibeler en goedkoper

Voor het optimaliseren van werkprocessen gebruiken wij "Service oriented architecture": Deze architectuur is onmisbaar voor bedrijven in de huidige markt.

Hoe kunnen wij meer flexibiliteit in uw organisatie brengen? Hoe speelt u sneller in op veranderingen in de markt? Wat doet u zelf en wat kunt u uit besteden? En hoe zit het met de kosten - kunnen die niet omlaag? Helaas kunnen dit soort beslissingen zelden puur op zakelijke gronden worden genomen. Maar dat kan wel.

Starre informatiesystemen maken het vaak lastig om slimme keuzes te maken ten aanzien van individuele werkprocessen of takenpakketten. Wij kunnen deze deze weinig flexibele situatie voor u veranderen. Dankzij een aanpak die 'service oriented architecture' (SOA) wordt genoemd, kunnen wij uw organisatie opsplitsen in kleine en duidelijk afgebakende werkprocessen die bovendien ondersteund worden met ICT-systemen. Voor ieder individueel werkproces kan nu een optimale keuze worden gemaakt die een maximale flexibiliteit tegen lage kosten mogelijk maakt.

Component business model Wat is de ideale inrichting van uw bedrijf? Is uw huidige manier van werken en organiseren nog wel de juiste? Kunt u niet sneller inspelen op kansen of bedreigingen? Wat doet u zelf en wat besteed u uit aan een externe partner? Het blijkt dat ondernemingen die hun aandacht nadrukkelijk richten op het transformeren en optimaliseren van hun bedrijfsmodel beduidend succesvoller zijn dan bedrijven die zich vooral concentreren op operationele efficiency of traditionele marketinginspanningen.

Hoe maakt u uw organisatie flexibeler? Hoe kunt u uw werkprocessen snel aanpassen als de marktomstandigheden daar om vragen? Wat doet u intern en wat laat u aan andere partijen over? Anders gesteld: gaat uw organisatie specialiseren of integreren? Wij gaan uw organisatie in individuele business componenten. Een business component is hierbij een samenhangende reeks van taken of handelingen. Alle onderdelen en functies van een organisatie worden hierdoor inzichtelijk gemaakt. Dat maakt het veel gemakkelijker om een vraag te beantwoorden als: waar voegt dit eigenlijk waarde toe? En waar kunt u kosten besparen?

Deze aanpak leidt tot wat een 'component business model' wordt genoemd: een business model dat is opgebouwd uit business componenten die duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn en die een logisch begin- en eindpunt kennen. Dat is dus heel iets anders dan - bijvoorbeeld - een bedrijf opsplitsen in afdelingen of business units. We hebben het hier over een veel fijnmaziger opsplitsing in gedetailleerde business functies. Per component kan vervolgens worden bekeken hoe we deze kunnen optimaliseren. Creeren we bijvoorbeeld een deelproces dat vanuit andere business-processen kan worden aangeroepen?

ICT vaak een belemmerende factor Althans, zo werkt het in theorie. In de praktijk is deze keuze niet zo eenvoudig, aangezien ICT nog wel eens voor verrassingen kan zorgen en soms problemen geeft. De business componenten waaruit een bedrijf is opgebouwd, worden immers ondersteund door ICT-systemen die soms al tien of meer jaar oud zijn. Niet zo vreemd dus dat deze ICTsystemen niet optimaal aansluiten bij de business componentenaanpak waar moderne managers het liefst mee werken. Eén legacy-systeem ondersteunt soms wel tientallen componenten. En niet zelden worden componenten ondersteund door meer dan één ICT-systeem. Een business component aanpassen of uitbesteden wordt dan erg lastig, omdat de onder-steunende ICT-systemen niet makkelijk kunnen worden gewijzigd. De rol van SOA Het is op dit punt dat SOA ofwel service oriented architecture om de hoek komt kijken. Wat zou er gebeuren als iedere individuele business component nu eens door een eigen ICT-systeem werd ondersteund? Dus een hele duidelijke relatie: één component, één ICT-systeem. In dat geval zou het optimaliseren, aanpassen of desnoods uitbesteden van een business component natuurlijk veel eenvoudiger zijn. En bovendien puur op zakelijke gronden kunnen plaatsvinden. Een service oriented architecture (SOA) maakt dit mogelijk. Bij een service oriented architecture worden de bestaande ICT-systemen omgevormd tot zogenaamde 'services' die door andere systemen kunnen worden aangeroepen. De voordelen van die aanpak zijn groot. Allereerst kan per business component precies worden vastgesteld welke services nu precies nodig zijn om die component optimaal te laten functioneren. Services behoeven bovendien niet persé intern beschikbaar te zijn, maar kunnen ook bij externe partijen voorhanden zijn en via internet worden ingeschakeld.

Daarnaast maakt het werken met duidelijk gedefinieerde services het mogelijk om tot vereenvoudiging te komen.

Waarom voor een en dezelfde functie in misschien wel acht, tien of desnoods twaalf ICT-systemen opnieuw software ontwikkelen? Bouw die functie één maal en laat deze gebruiken door ieder informatiesysteem dat aan deze functionaliteit behoefte heeft. Dat is goedkoper, voorkomt fouten als gevolg van dubbel werk en zorgt voor een eenvoudiger onderhoud.

Twee voorbeelden uit de praktijk Dat klinkt wellicht abstract, maar dat is het toch niet. Laten we eens enkele voorbeelden bekijken.

Voorbeeld 1: saldo-check Binnen de werkprocessen van een bank zijn tientallen momenten aan te wijzen waarop een controle op het saldo van een cliënt wordt gedaan. De traditionele aanpak van ICT-afdelingen was als volgt: op ieder moment dat deze saldo-check nodig is, ontwikkelde men programmatuur om het saldo op te vragen en die gegevens in het op dat moment gebruikte informatiesysteem te verwerken.

Hoe werkprocessen flexibeler en goedkoper te maken Deze aanpak kent veel nadelen: in tientallen ICT-systemen is vaak fl ink van elkaar afwijkende programmatuur geschreven voor een en hetzelfde doel. Verandert er iets in de procedure rond een saldo-check, dan moet dit dus op tientallen plaatsen worden aangepast. Kostbaar en maakt de kans groot dat ergens een fout wordt gemaakt.

In een SOA wordt van de saldo-check één service gemaakt zodat bij veranderingen slechts op één plaats onderhoud nodig is. Ieder ICT-systeem dat een saldo-check vereist, roept simpelweg deze service aan.

Voorbeeld 2: Weerinformatie Bij een SOA-aanpak kunnen ook services van andere partijen worden ingeschakeld. Fabrikanten van frisdrank hebben grote behoefte aan goede weerinformatie. Veranderingen in het weer moeten bijvoorbeeld in de productieplannen worden verwerkt. Voorheen ontwikkelde de ICT-afdelingen van deze fi rma's hier zelf software voor. Dat is erg kostbaar. Plus: ieder nieuw inzicht in de vraag hoe een voorspelling gedaan moet worden, leidt direct tot aanpassingen in de zelf ontwikkelde software. Zou het niet veel handiger zijn als - bijvoorbeeld - het KNMI of MeteoConsult dit soort informatie in de vorm van een service beschikbaar stelt? Een frisdrankfabrikant roept deze SOA-service aan en verwerkt een continue stroom actuele weergegevens in zijn eigen werkprocessen.

SOA en business components Het zijn maar twee willekeurige voorbeelden, maar ze geven wel duidelijk aan wat een service oriented architecture (SOA) business managers aan voordelen te bieden heeft. Business managers kunnen dankzij SOA eindelijk zelf bepalen hoe zij met bepaalde werkprocessen willen omgaan. Flexibiliseren door één deelproces te creëren dat vervolgens in tal van andere werkprocessen kan worden hergebruikt? Snel inspelen op veranderingen in de markt? Het is allemaal mogelijk en biedt een ongekende fl exibiliteit. Om van het potentieel om tot lagere kosten te komen nog maar te zwijgen. Bij gebruik van SOA is het niet langer ICT-technologie die bepaalt of een manager een business component kan aanpassen of desnoods uitbesteden, maar uitsluitend nog het zakelijke argument: voegt deze component waarde toe, is deze van cruciaal belang voor het behalen van onze bedrijfsdoelstellingen of kunnen we deze component beter, anders of wellicht goedkoper aanpakken of desnoods elders onderbrengen?